PZP a stret so zverou: Ako sa chrániť a čo robiť v prípade nehody

Strety s divokou zverou na cestách sú nepríjemnou realitou, ktorá môže spôsobiť vážne škody na vozidle a zranenia osôb. Preto je dôležité mať k dispozícii vhodné poistenie, ktoré pokryje takéto situácie. V tomto článku sa budeme zaoberať problematikou zákonného poistenia a stretu so zverou, ako sa chrániť pred takýmito udalosťami a čo robiť, ak sa vám to stane.

Dôležitosť PZP pri stretu so zverou

Povinné zmluvné poistenie (PZP) pokrýva škody spôsobené tretím stranám v prípade dopravnej nehody, alebo iných udalostí. Základné PZP však nekryje škody na vlastnom vozidle spôsobené stretom so zverou. Preto je dôležité rozšíriť svoje PZP o havarijné poistenie, ktoré zahŕňa aj takéto situácie.

Prevencia stretu so zverou

Na minimalizáciu rizika stretu so zverou môžete urobiť niekoľko krokov:

 1. Buďte ostražití: Najmä pri jazde v noci alebo v oblastiach so značkami upozorňujúcimi na prítomnosť zvery, buďte opatrní a pripravení na možný stret so zverou.
 2. Dodržiavajte rýchlostné limity: Pomalšia rýchlosť zvyšuje vašu reakčnú dobu, čo vám môže pomôcť vyhnúť sa stretu so zverou.
 3. Používajte dvojité svetlomety: Pri jazde v noci zapnite dvojité svetlomety, ktoré zlepšujú viditeľnosť a zvyšujú šancu včas zaznamenať prítomnosť zvery.
 4. Poznajte aktívne časy zvery: Zver je najaktívnejšia v úsvite a súmraku. Počas týchto časov buďte ešte opatrnejší.

Čo robiť v prípade stretu so zverou

Ak sa vám napriek opatreniam nepodarí vyhnúť stretu so zverou, postupujte nasledovne:

 1. Zachovajte kľud: Skúste udržať pokoj a bezpečne zastavte vozidlo na okraji cesty.
 2. Zabezpečte miesto: Zapnite výstražné svetlá a, ak je to potrebné, použite výstražný trojuholník, aby ste upozornili ostatných vodičov na vašu situáciu.
 3. Ošetrte prípadné zranenia: Ak ste alebo niekto z pasažierov utrpel zranenie, poskytnite prvu pomoc a v prípade potreby zavolajte záchranársku službu.
 4. Oznámte polícii: V niektorých krajinách je povinnosťou oznámiť stret s divokou zverou polícii. Skontrolujte miestne predpisy a podľa nich konajte.
 5. Fotodokumentácia: Odfotite škody na vozidle, miesto nehody a prípadne aj zrazené zviera. Tieto fotografie môžu byť následne dôležité pri riešení poistnej udalosti.
 6. Kontaktujte poisťovňu: Informujte svoju poisťovňu o udalosti a dodržiavajte ich pokyny. Predložte im fotodokumentáciu a podrobne opíšte situáciu.
 7. Oprava vozidla: Po vybavení formalít s poisťovňou nechajte vozidlo opraviť v odbornom servise.

Stret so zverou na ceste môže byť nepríjemným zážitkom, ktorý môže mať vážne dôsledky pre vodiča, vozidlo aj zviera. Preto je dôležité mať vhodné poistenie, ktoré pokryje škody vzniknuté v dôsledku takýchto situácií. Prevencia a správne konanie v prípade nehody sú kľúčové pre zvládnutie tejto situácie čo najlepším spôsobom.

Pridaj komentár