Dôvody na výpoveď PZP a ich vzory

Koľkokrát ste si už povedali, že povinné zmluvné poistenie, ktoré platíte, je predražené? Prípadne sa udialo niečo, pre čo sa už neoplatí mať toto poistenie uzatvorené? Vaše súčasné PZP nemusíte platiť nasilu, ak požiadate o zrušenie poistky na auto alebo na iný dopravný prostriedok, ktorý už neplánujete, prípadne nemôžete používať. Poznáte dôvody, pre ktoré je možné a akceptovateľné podať PZP výpoveď od Uzavripzp vašej poistnej zmluvy? Ak nie, tak v tomto článku vám povieme o všetkom, čo je pre zrušenie zmluvy potrebné. Poskytneme vám nielen informácie, ale aj konkrétne dokumenty, prípadne vzory zrušenia poistky na auto alebo na iný dopravný prostriedok.

Vzor výpovede PZP

Pozrite si ako má vyzerať vzor výpovede PZPRozhodli ste sa podať žiadosť o zrušenie PZP? Tak v tom prípade vám povieme, akými cestami možno vaše poistenie zrušiť, ako aj to, čo treba predložiť. Žiadosť o zrušenie môžete predložiť z rôznych dôvodov (bližšie nižšie) a viacerými spôsobmi. Môžete tak urobiť telefonicky, osobne alebo písomne. Písomnú žiadosť môžete odoslať do pobočky poštou alebo ju tam osobne zaniesť. Pri všetkých spôsoboch výpovede PZP si nezabudnite prichystať vašu poistnú zmluvu, pretože na zrušenie budete potrebovať minimálne číslo vašej poistky.

Okrem toho ako vzor výpovede môžete použiť nasledujúce informácie. Do hlavičky uveďte vaše meno, priezvisko kontaktné údaje. Trošku nižšie vpravo uveďte adresu spoločnosti, z ktorej chcete vypovedať. Nižšie z ľavého kraja napíšte „Predmet:“, ktorý môžete formulovať ako chcete, ale samozrejme výstižne. Napríklad Žiadosť o zrušenie zmluvy číslo xxx, Výpoveď poistnej zmluvy číslo xxx atď., no nezabudnite za tým uviesť číslo vašej poistnej zmluvy, aby poisťovacia spoločnosť vedela presne identifikovať o aký dopravný prostriedok a zmluvu ide. Do jadra môžete napísať slušné krátke odôvodnenie vašej situácie, ktorá spôsobila to, že chcete zmluvne vypovedať, ako aj číslo vášho bankového konta, na ktoré vám bude zaslaná čiastka za neprečerpanú dobu poistenia. Nasleduje poďakovanie a váš vlastnoručný podpis resp. podpis poistenca/majiteľa vozidla na vypovedanie PZP.

Ak vám príde vypísanie žiadosti o zrušenie komplikované, skúste si kliknúť na stránku, na ktorej nájdete presné vzory výpovede poistnej zmluvy z rozličných dôvodov, takže vám bude stačiť len zmeniť údaje zo vzorového formulára práve na tie vaše.

Aký je Váš dôvod k výpovedi?Dôvody na výpoveď

Rozhodli ste sa vaše povinné zmluvné poistenie vypovedať „len tak“? Len tak to asi nepôjde, pretože do žiadosti o zrušenie PZP treba vždy zadať dôvod, nech už to riešite telefonicky, písomne alebo osobne. Ako ste si už mohli domyslieť, týchto dôvodov je viacero. Niekedy sa vám môže poistenie podariť zrušiť, aj keď váš dôvod, ľudovo povedané, obkecáte. Oficiálne dôvody sú však nasledovné:

 1. Vypovedanie PZP, pretože vozidlo bolo zlikvidované

Prvým dôvodom je likvidácia vozidla, ktorá mohla nastať buď nepríjemnou autonehodou, kedy oprava bola nákladnejšia ako kúpa nového vozidla alebo inými vplyvmi. Logicky, je zbytočné platiť zákonné poistenie za vozidlo, ktoré už nebudete využívať, pretože neexistuje. K žiadosť pripojte aj doklad o likvidácii vozidla.

 1. Vypovedanie, pretože vozidlo bolo odcudzené

Jedným z nepríjemných dôvodov na zrušenie PZP je aj krádež vozidla. Ak ste prišli na to, že vám niekto odcudzil vozidlo, nečakajte a okamžite zavolajte do vašej poisťovacej spoločnosti. Všetky spôsobené chyby, hoci aj s odcudzeným vozidlom, by boli na vaše náklady. K žiadosti pripojte aj doklad o odcudzení vozidla, vystavený Policajným zborom. Ak výpoveď poistenie vykonáte telefonicky, potvrdzujúci doklad je potrebné zaslať dodatočne, ale čo najskôr.

 1. Vypovedanie, pretože vozidlo bolo vyradené z evidencie

Stalo sa aj to, že vaše vozidlo neprešlo nejakým druhom kontroly? V tom prípade bolo vyradené z evidencie a jeho používanie na cestných komunikáciách je zakázané a vysoko pokutované. Preto opäť platí, že je zbytočné platiť za niečo, čo nevyužívate. Žiadosť podajte čo najskôr, pričom ju nezabudnite dokladovať potvrdením o vyradení vozidla z evidencie.

 1. Vypovedanie, pretože vozidlo zmenilo majiteľa

V dnešnej dobe mení vozidlo majiteľa bežne. Môže to prebehnúť dvoma spôsobmi. A to buď predajom alebo darovaním. Ak ste sa rozhodli vaše vozidlo predať, prípadne darovať, rovnako ho odhláste z poistenia, pretože poistenie vozidla sa vzťahuje len na majiteľa. Je zbytočné, aby ste platili poistenie aj vy, aj nový majiteľ, pretože poisťovacie spoločnosti nebude zaujímať, kto je skutočný majiteľ a obe čiastky za jedno vozidlo s radosťou príjmu. Ak sa rozhodnete podať žiadosť o zrušenie PZP z tohto dôvodu, nezabudnite ju dokladovať buď kúpno-predajnou zmluvou alebo darovacou zmluvou.

 1. Vypovedanie, pretože poistná zmluva na vozidlo sa blíži ku koncu doby platnosti

Možno sa tento dôvod na vypovedanie PZP zdá absurdný, ale ak s vašou súčasnou poisťovacou spoločnosťou nechcete ďalej v záväzku pokračovať, je lepšie, ak to oficiálne ukončíte. Mnoho spoločností považuje pasivitu zákazníka za súhlas s automatickým predlžením zmluvy a do schránky mu bude doručená len čiastka na zaplatenie povinného zmluvného poistenia na ďalšie obdobie. Tým, ktorým je jedno, koľko platia, sa takýto prístup môže páčiť, no tí, ktorí si chcú vyberať opatrnejšie s týmto nemusia súhlasiť. Odporúčame vám, aby ste si vždy pred ukončením doby platnosti urobili prieskum trhu a podľa toho sa rozhodli. Niektoré spoločnosti zasielajú upozornenie o tom, že sa končí doba platnosti, vopred, a tým vám dávajú na výber, či s nimi budete pokračovať ďalej alebo si zvolíte inú poisťovaciu spoločnosť. Žiadosť z tohto dôvodu nemusíte nijako dokladovať.

 1. Vypovedanie poistenia vozidla z iných dôvodov

Na vypovedanie môžete mať aj iné dôvody. Napríklad aj také, že ste našli výhodnejšie resp. lacnejšie poistenie. Žiadna poisťovacia spoločnosť vás nemôže nasilu držať. Chcete  si overiť, či je vaše povinné zmluvné poistenie to najvýhodnejšie? Tak si otvorte stránku, na ktorú sme vám poskytli odkaz aj vyššie, kde nenájdete len vzory na výpoveď, ale aj rôzne iné informácie o tomto type poistenia, ako aj kalkulačku na výpočet ceny zákonného poistenia, ktorá vám systematicky a na základe vami zadaných údajov, zobrazí presné ceny zákonného poistenia vo viacerých poisťovacích spoločnostiach. Tento nástroj vám môže potvrdiť alebo vyvrátiť vaše obavy. Môžete ho využiť čisto nezáväzne, len na porovnanie cien. Ak sa vám však nejaká ponuka zapáči, môžete o ňu aj hneď vo výsledkoch porovnania požiadať.

Čo je dobré vedieť o výpovedi?

 • výpoveď môžete podať najneskôr 6 týždňov pred oficiálnym ukončením doby platnosti vášho súčasného poistenia, žiadosti o zrušenie po tomto termíne už nebudú akceptované
 • po podaní žiadosti o výpoveď poistnej zmluvy vám bude na účet alebo iným spôsobom vrátená suma z poistného za tú dobu, ktorú ste nestihli poistne prečerpať
 • žiadosť o zrušenie PZP nemusí vybavovať len majiteľ vozidla, ktoré je predmetom odhlásenia, ale môže tak urobiť každá osoba, ktorá má na tento úkon splnomocnenie (od majiteľa vozidla)

Ak by ste chceli o výpovedi PZP vedieť niečo viac, môžete si otvoriť nami vyššie zmienenú stránku alebo využiť ďalší zdroj, napr. tento.

Zákonné poistenie

Koľko vozidiel vlastníte? Máte na všetky uzatvorené platné zákonné poistenie od firmy Uzavripzp? Nemáme na mysli len automobily, ale aj iné vozidlá, ktoré sú povinne poistiteľné. Povinnosť uzatvoriť PZP majú všetky motorové vozidla s evidenčným číslom, čiže nielen automobily rôzneho typu a veľkosti, ale aj motocykle. Ďalej majú túto povinnosť motorové vozidla v cestnej premávke, ktoré nemajú evidenčné číslo, ako napríklad vysokozdvižné vozíky alebo niektoré poľnohospodárske stroje. Povinné zmluvné poistenie sa vzťahuje aj na nemotorové vozidlo s evidenčným číslom, akým je hocaké prípojné vozidlo. Vlastníte niektoré z týchto vozidiel doma, no nevedeli ste, že ich treba povinne poistiť? Tak nečakajte a uzatvorte si ho čo najskôr, aby ste nemuseli platiť pokuty pri náhodnej kontrole dokladov policajnou hliadkou.

Najlepšie ceny

Treba mať poistené každé vozidloAk vám nie je jedno, koľko za vaše PZP zaplatíte, garantujeme vám, že najlepšie ceny nájdete online.  Nemusíte sa báť, že tejto internetovej stránke robíme reklamu a že sme ňou ovplyvnení. Našim hlavným cieľom, je pomôcť vám, ľuďom s jednoduchými požiadavkami, aby ste našli také povinné zmluvné poistenie, aké chcete resp. aké potrebujete. Možno máte pochybnosti o tom, čo sú to v našom ponímaní najlepšie ceny. Sú to také, ktoré sme usúdili, že sú najlepšie? Alebo najlepšie v nejakom prieskume? Najlepšie sú v našom ponímaní tie najlacnejšie! Ak hľadáte najlacnejšie poistenie, máte aj lepšie a rýchlejšie možnosti nech chodiť do jednotlivých kamenných pobočiek a osobne sa vypytovať. Stačí ak využijete online ponuky.

Zákonné poistenie online

Nie každé zákonné poistenie online šetrí váš čas. Rozlišujeme ho totiž na zdĺhavejšie a kratšie. Samozrejme, celkové zisťovanie cien hocičoho cez internet vám váš čas len ušetrí. Ale predlžiť si celý tento proces zisťovania môžete, ak budete ceny hľadať jednotlivo. Kratšou cestou na zisťovanie poistenia je využiť porovnanie, ktoré je dostupné jedine online  a ktoré nájdete aj na stránke, ku ktorej sa môžete dostať, aj ak si kliknete na vyššie označený slovný výraz.

Porovnanie ponúk

Na ceste to môže byť občas nebezpečné, hlavne ak nemáte zákonné poistenie auta

Využili ste už niekedy porovnanie cien cez internet? Ak áno, viete, že je to veľmi užitočná pomôcka, ktorá okrem toho, že šetrí váš čas, tak šetrí aj vaše peňaženky. Ak ste ho ešte nevyskúšali, mali by ste tak urobiť aspoň pre skúšku. Už nebude musieť chodiť po jednotlivých pobočkách a zisťovať ceny zvlášť. Porovnanie poistenia cez internet je nezáväzné. Čiže, vypočítať cenu vašej poistky môžete skutočne „len tak“, pre vašu informáciu.

V čom je porovnanie zákonného poistenia online lepšie, než návšteva kamenných pobočiek poisťovacích spoločností? V prvom rade v tom, že nemusíte nikam chodiť. Ak ale patríte k ľuďom, ktorí si radi vybavujú veci osobne a radi prichádzajú do kontaktu s pracovníkmi rôznych spoločností, táto metóda vám veľmi nemusí vyhovovať. To však neznamená, že by ste ju nemali vyskúšať. Práve naopak. Za vyskúšanie človek nič nedá, hlavne v prípade porovnania cien cez internet. Stačí vám zadať niekoľko údajov, na základe ktorých vám poistná kalkulačka vypočíta ceny podľa jednotlivých poisťovní.

Do formulára treba vypísať údaje o majiteľovi vozidla, ale aj o samotnom vozidle. V prvom rade si však nezabudnite zvoliť správny typ vozidla. Môžete požiadať o zákonné poistenie auta do 3,5 tony, motocykla, prípojného vozidla a dodávky do 3,5 tony. S údajmi o vozidle vám môže pomôcť aj technický preukaz daného vozidla, pretože bude treba zadať informácie ako:

 • výkon a objem motora,
 • najväčšia prípustná hmotnosť,
 • prevádzková hmotnosť,
 • rok výroby,
 • typ paliva,
 • model a značka vozidla…

Pri údajoch o majiteľovi je najdôležitejšia položka to, či niekedy spôsobil nehodu a ako dlho je odvtedy bez nehody. Pochopiteľne, v tejto časti sa nachádzajú aj iné kolónky, ktoré ste povinný vyplniť pravdivo, aby vaše prípadné uzavreté povinné zmluvné poistenie malo aj právnu platnosť. Vo formulári sa môžete stretnúť aj s takými položkami, ktoré môže zvýhodniť cenu vášho povinného zmluvného poistenia. Ak chcete ušetriť, tak existuje aj poistenie auta na určitú dobu – odkaz tu.

Ako dlho to trvá?

Celý tento proces nemusí trvať ani 5 minút, pretože odpovede sú len jednoslovné,  zatiaľ čo v poisťovniach sa vás môžu pýtať hromadu iných, pre poistenie nepodstatných vecí. Jedno sedenie v poisťovni sa pohybuje okolo 20-40 minút. Koľko poisťovní sa dostalo do vášho prieskumu najlacnejšieho zákonného poistenia? Možno práve tie, ktoré ste vylúčili, ponúkali skutočne najlepšie a najlacnejšie na trhu. K počtu poisťovní prirátajte počet minút, ktoré tam strávite počas vášho prieskumu cien poistenia. Jednotlivé sedenia  vám môžu zabrať až niekoľko hodín vášho času, ak nie dní. Porovnanie online vám všetky ceny poistenia zistí do niekoľkých minút.

Ak hľadáte najlacnejšie zákonné poistenie na webe Uzavripzp, určite ho nájdete vo výsledkoch porovnania jednotlivých poistení. Porovnanie poistenia totižto systematicky a zreteľne zobrazí všetky výsledky cien poistenia, čiže si nemusíte nič zapamätávať. Okamžite vidíte, ktoré je to najlacnejšie. Možno práve nehľadáte najlacnejšie poistenie, ale také, ktoré spĺňa iné vaše kritéria. Tak aj v tom prípade vám určite vyhovie.

Posledným krokom pre vás, v prípade, že ste rozhodnutý si z nejakej ponuky poistenia niečo vybrať, je kliknúť na tú ponuku, ktorá vás oslovila a dopísať niektoré údaje, aby vás daná poisťovňa mohla kontaktovať. Väčšinou to prebieha mailom, niekoľko minút po tom, čo odošlete žiadosť o povinné zmluvné poistenie, kde vám okrem návrhu a podmienky zmluvy budú doručené aj údaje na zaplatenie poistného a zelená kartička.

Zelená karta, ktorá vám bola doručená mailom a ktorú si musíte vytlačiť, je platná len 30 dní. Do tejto doby musíte zaplatiť poistné, ináč vám poistenie zaniká a pri kontrole vozidla by ste mohli zaplatiť „mastnú“ pokutu. Preto si na tieto časové obmedzenia dajte veľký pozor. Po zaplatení sumy poistenia a zaevidovaní vašej platby, vám daná poisťovňa zašle originál zelenú kartu, ktorá je platná podľa toho, na akú dobu ste vaše povinné zmluvné poistenie uzatvorili.

V prípade viacerých otázok o zákonnom poistení sa nakontaktujte na stránku, ktorá vám ochotne odpovie na všetky vaše otázky alebo tu. Dôležitá je taktiež výpoveď PZP.