Dôvody na výpoveď PZP a ich vzory

Koľkokrát ste si už povedali, že povinné zmluvné poistenie, ktoré platíte, je predražené? Prípadne sa udialo niečo, pre čo sa už neoplatí mať toto poistenie uzatvorené? Vaše súčasné PZP nemusíte platiť nasilu, ak požiadate o zrušenie poistky na auto alebo na iný dopravný prostriedok, ktorý už neplánujete, prípadne nemôžete používať. Poznáte dôvody, pre ktoré je možné a akceptovateľné podať PZP výpoveď od Uzavripzp vašej poistnej zmluvy? Ak nie, tak v tomto článku vám povieme o všetkom, čo je pre zrušenie zmluvy potrebné. Poskytneme vám nielen informácie, ale aj konkrétne dokumenty, prípadne vzory zrušenia poistky na auto alebo na iný dopravný prostriedok.

Vzor výpovede PZP

Pozrite si ako má vyzerať vzor výpovede PZPRozhodli ste sa podať žiadosť o zrušenie PZP? Tak v tom prípade vám povieme, akými cestami možno vaše poistenie zrušiť, ako aj to, čo treba predložiť. Žiadosť o zrušenie môžete predložiť z rôznych dôvodov (bližšie nižšie) a viacerými spôsobmi. Môžete tak urobiť telefonicky, osobne alebo písomne. Písomnú žiadosť môžete odoslať do pobočky poštou alebo ju tam osobne zaniesť. Pri všetkých spôsoboch výpovede PZP si nezabudnite prichystať vašu poistnú zmluvu, pretože na zrušenie budete potrebovať minimálne číslo vašej poistky.

Okrem toho ako vzor výpovede môžete použiť nasledujúce informácie. Do hlavičky uveďte vaše meno, priezvisko kontaktné údaje. Trošku nižšie vpravo uveďte adresu spoločnosti, z ktorej chcete vypovedať. Nižšie z ľavého kraja napíšte „Predmet:“, ktorý môžete formulovať ako chcete, ale samozrejme výstižne. Napríklad Žiadosť o zrušenie zmluvy číslo xxx, Výpoveď poistnej zmluvy číslo xxx atď., no nezabudnite za tým uviesť číslo vašej poistnej zmluvy, aby poisťovacia spoločnosť vedela presne identifikovať o aký dopravný prostriedok a zmluvu ide. Do jadra môžete napísať slušné krátke odôvodnenie vašej situácie, ktorá spôsobila to, že chcete zmluvne vypovedať, ako aj číslo vášho bankového konta, na ktoré vám bude zaslaná čiastka za neprečerpanú dobu poistenia. Nasleduje poďakovanie a váš vlastnoručný podpis resp. podpis poistenca/majiteľa vozidla na vypovedanie PZP.

Ak vám príde vypísanie žiadosti o zrušenie komplikované, skúste si kliknúť na stránku, na ktorej nájdete presné vzory výpovede poistnej zmluvy z rozličných dôvodov, takže vám bude stačiť len zmeniť údaje zo vzorového formulára práve na tie vaše.

Aký je Váš dôvod k výpovedi?Dôvody na výpoveď

Rozhodli ste sa vaše povinné zmluvné poistenie vypovedať „len tak“? Len tak to asi nepôjde, pretože do žiadosti o zrušenie PZP treba vždy zadať dôvod, nech už to riešite telefonicky, písomne alebo osobne. Ako ste si už mohli domyslieť, týchto dôvodov je viacero. Niekedy sa vám môže poistenie podariť zrušiť, aj keď váš dôvod, ľudovo povedané, obkecáte. Oficiálne dôvody sú však nasledovné:

  1. Vypovedanie PZP, pretože vozidlo bolo zlikvidované

Prvým dôvodom je likvidácia vozidla, ktorá mohla nastať buď nepríjemnou autonehodou, kedy oprava bola nákladnejšia ako kúpa nového vozidla alebo inými vplyvmi. Logicky, je zbytočné platiť zákonné poistenie za vozidlo, ktoré už nebudete využívať, pretože neexistuje. K žiadosť pripojte aj doklad o likvidácii vozidla.

  1. Vypovedanie, pretože vozidlo bolo odcudzené

Jedným z nepríjemných dôvodov na zrušenie PZP je aj krádež vozidla. Ak ste prišli na to, že vám niekto odcudzil vozidlo, nečakajte a okamžite zavolajte do vašej poisťovacej spoločnosti. Všetky spôsobené chyby, hoci aj s odcudzeným vozidlom, by boli na vaše náklady. K žiadosti pripojte aj doklad o odcudzení vozidla, vystavený Policajným zborom. Ak výpoveď poistenie vykonáte telefonicky, potvrdzujúci doklad je potrebné zaslať dodatočne, ale čo najskôr.

  1. Vypovedanie, pretože vozidlo bolo vyradené z evidencie

Stalo sa aj to, že vaše vozidlo neprešlo nejakým druhom kontroly? V tom prípade bolo vyradené z evidencie a jeho používanie na cestných komunikáciách je zakázané a vysoko pokutované. Preto opäť platí, že je zbytočné platiť za niečo, čo nevyužívate. Žiadosť podajte čo najskôr, pričom ju nezabudnite dokladovať potvrdením o vyradení vozidla z evidencie.

  1. Vypovedanie, pretože vozidlo zmenilo majiteľa

V dnešnej dobe mení vozidlo majiteľa bežne. Môže to prebehnúť dvoma spôsobmi. A to buď predajom alebo darovaním. Ak ste sa rozhodli vaše vozidlo predať, prípadne darovať, rovnako ho odhláste z poistenia, pretože poistenie vozidla sa vzťahuje len na majiteľa. Je zbytočné, aby ste platili poistenie aj vy, aj nový majiteľ, pretože poisťovacie spoločnosti nebude zaujímať, kto je skutočný majiteľ a obe čiastky za jedno vozidlo s radosťou príjmu. Ak sa rozhodnete podať žiadosť o zrušenie PZP z tohto dôvodu, nezabudnite ju dokladovať buď kúpno-predajnou zmluvou alebo darovacou zmluvou.

  1. Vypovedanie, pretože poistná zmluva na vozidlo sa blíži ku koncu doby platnosti

Možno sa tento dôvod na vypovedanie PZP zdá absurdný, ale ak s vašou súčasnou poisťovacou spoločnosťou nechcete ďalej v záväzku pokračovať, je lepšie, ak to oficiálne ukončíte. Mnoho spoločností považuje pasivitu zákazníka za súhlas s automatickým predlžením zmluvy a do schránky mu bude doručená len čiastka na zaplatenie povinného zmluvného poistenia na ďalšie obdobie. Tým, ktorým je jedno, koľko platia, sa takýto prístup môže páčiť, no tí, ktorí si chcú vyberať opatrnejšie s týmto nemusia súhlasiť. Odporúčame vám, aby ste si vždy pred ukončením doby platnosti urobili prieskum trhu a podľa toho sa rozhodli. Niektoré spoločnosti zasielajú upozornenie o tom, že sa končí doba platnosti, vopred, a tým vám dávajú na výber, či s nimi budete pokračovať ďalej alebo si zvolíte inú poisťovaciu spoločnosť. Žiadosť z tohto dôvodu nemusíte nijako dokladovať.

  1. Vypovedanie poistenia vozidla z iných dôvodov

Na vypovedanie môžete mať aj iné dôvody. Napríklad aj také, že ste našli výhodnejšie resp. lacnejšie poistenie. Žiadna poisťovacia spoločnosť vás nemôže nasilu držať. Chcete  si overiť, či je vaše povinné zmluvné poistenie to najvýhodnejšie? Tak si otvorte stránku, na ktorú sme vám poskytli odkaz aj vyššie, kde nenájdete len vzory na výpoveď, ale aj rôzne iné informácie o tomto type poistenia, ako aj kalkulačku na výpočet ceny zákonného poistenia, ktorá vám systematicky a na základe vami zadaných údajov, zobrazí presné ceny zákonného poistenia vo viacerých poisťovacích spoločnostiach. Tento nástroj vám môže potvrdiť alebo vyvrátiť vaše obavy. Môžete ho využiť čisto nezáväzne, len na porovnanie cien. Ak sa vám však nejaká ponuka zapáči, môžete o ňu aj hneď vo výsledkoch porovnania požiadať.

Čo je dobré vedieť o výpovedi?

  • výpoveď môžete podať najneskôr 6 týždňov pred oficiálnym ukončením doby platnosti vášho súčasného poistenia, žiadosti o zrušenie po tomto termíne už nebudú akceptované
  • po podaní žiadosti o výpoveď poistnej zmluvy vám bude na účet alebo iným spôsobom vrátená suma z poistného za tú dobu, ktorú ste nestihli poistne prečerpať
  • žiadosť o zrušenie PZP nemusí vybavovať len majiteľ vozidla, ktoré je predmetom odhlásenia, ale môže tak urobiť každá osoba, ktorá má na tento úkon splnomocnenie (od majiteľa vozidla)

Ak by ste chceli o výpovedi PZP vedieť niečo viac, môžete si otvoriť nami vyššie zmienenú stránku alebo využiť ďalší zdroj, napr. tento.

Pridaj komentár